Brožúry, katalógy, výročné správy

Katalógy a výročné správy sú obsahovo bohatšie materiály. Aby sme zabezpečili dostatočnú kvalitatívnu úroveň výsledku, ponúkame zákazníkovi aj služby profesionálnych fotografov, vieme zabezpečiť kontrolu štylistiky a pravopisu dodaných textov. Okrem grafického návrhu samotného materiálu sú v drvivej väčšine nevyhnutné aj grafické úpravy zdrojových technických výkresov, údajových tabuliek a grafov. Do tejto kategórie portfólia našich produktov môžeme okrem spomínaných katalógov a … Read More