Knihy, časopisy, noviny

Pomocou vnútrofiremného časopisu oznámite svojim zamestnancom pútavou formou zaujímavosti z diania vo vnútri spoločnosti a zabezpečíte spoľahlivý prísun správnych informácií. Ponúkame moderný grafický návrh, nastavenie štýlu časopisu pre budúce vydania, v prípade potreby aj služby profesionálnych fotografov a kontrolu štylistiky a pravopisu dodaných textov. Okrem samotnej grafiky upravíme aj vaše zdrojové údajové tabuľky a grafy tak, aby výsledný časopis bol … Read More