Pozvánky, oznámenia, poukazy, pohľadnice

Navrhneme, nakreslíme, vytlačíme pozvánky a oznámenia k akejkoľvek udalosti – k výstavám, konferenciám, rodinným oslavám, svadbám, promóciám, stužkovým. Vianočné / novoročné pozdravy si môžete vybrať aj z katalógu. Pre vstupenky, poukazy, hotelové preukazy vám navrhneme originálnu grafiku. Zakomponujeme sériové číslovanie, vieme navrhnúť grafické prvky, ktoré sťažujú sfalšovanie. Ďalšie ochranné prvky môžeme vyrobiť z iných, na tento účel určených špeciálnych materiálov.